Forex a podatek

Obowiązek odprowadzenia podatku z inwestycji na rynku Forex jest kwestią ważną, jednak często pomijaną. Dlaczego? Ponieważ zwykle znajduje się poza świadomością graczy, zwłaszcza tych początkujących.

PIT-8C

Kwestia rozliczenia zysków z Forex jest najprostsza, jeśli otrzyma się od brokera formularz PIT-8C z rozpisanymi przychodami i kosztami za dany rok podatkowy. Niestety, taki dokument mogą wystawić wyłącznie brokerzy zarejestrowani w Polsce (np. XTB). Jeśli inwestor szczęśliwie ma konto na takiej platformie, uzyska swoje rozliczenie PIT-8C za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Ważna informacja jest taka, że broker wysyła kopię rozliczenia również do Urzędu skarbowego.

Po odebraniu formularza, należy przepisać poszczególne dane do arkusza PIT-38 i dostarczyć do odpowiedniej instytucji US. Warto ustalić na samym początku współpracy z danym brokerem, po czyjej stronie leży powinność przygotowania rozliczenia podatkowego.

PIT-38

Dochody z rynku FOREX należy wykazać poprzez uzupełnienie zeznania PIT-38. Aby zrobić to poprawnie, trzeba najpierw zalogować się na swój rachunek i skompletować archiwalne operacje (zarówno transakcje jak i punkty swapowe) wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku rozliczeniowego. Można zachować takie zestawienie, aby mieć silne argumenty w razie konfrontacji z urzędnikami skarbowymi. Kolejnym krokiem jest obliczenie dwóch wartości:

– przychodu – czyli sumy dodania wszystkich zysków z transakcji rentownych oraz dodatnich punktów swapowych (obowiązujące są tylko transakcje zamknięte w danym roku podatkowym).

– straty – czyli kosztu uzyskania przychodu.

Podatek od zysku wynosi 19% (nie istnieje podatek od straty).

Dużo bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której inwestor ma konto w obcej walucie. Wtedy obliczenie zysku lub straty będzie wiązało się z przeliczeniem go na złotówki zgodnie z kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym zamknięcie pozycji. Jeżeli inwestor generuje kilkadziesiąt lub kilkaset transakcji rocznie, warto by takich przeliczeń dokonywał na bieżąco.

ZAŁĄCZNIK PIT-ZG

Wszystkie osoby korzystające z usług zagranicznego brokera, powinny do PITu-38 dołączyć także załącznik PIT/ZG. Jest on przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody spoza Polski.

O tym warto pamiętać

Zazwyczaj traderzy w początkowych latach swojej działalności popełniają wiele drogo kosztujących pomyłek. Nie wynika to ze złych chęci, ale raczej z niewiedzy i braku doświadczenia. O czym trzeba pamiętać, by nie stać się celem urzędników skarbowych?

1. Złożenie zeznania PIT-38 w terminie.
2. Ujęcie w zeznaniu wszystkich swoich dochodów.
3. Obowiązek rozliczenia się w Polsce występuje także w przypadku inwestycji zagranicznych.
4. Skrupulatne obliczanie dochodów uzyskanych z zagranicy (w przeliczeniu na PLN) nie jest kaprysem, a koniecznością.

Informacja o dochodach i stratach z rynku Forex powinna zostać dostarczona po zakończeniu bieżącego roku rozliczeniowego, do 30 kwietnia roku następnego. Za nie złożenie zeznania podatkowego Kodeks Karny Skarbowy przewiduje kary w postaci mandatu lub grzywny za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

error: Chronimy naszą treść