Forex – strategie

Rynek Forex posiada wiele technik i strategii inwestowania. Ich skuteczność jest uzależniona od indywidualnego planu i może być różna dla każdego inwestora. Efektywna strategia dostarcza informacji o momencie dokonania zakupu i zamknięcia pozycji oraz daje wiedzę na temat skutecznego zarządzania kapitałem. Zazwyczaj najprostsze systemy okazują się najbardziej skuteczne. Dlaczego? Ponieważ są bardziej zrozumiałe i można za nimi podążać bez tracenia czasu na ciągłą analizę.

Oto najpopularniejsze strategie Forex:

PRICE ACTION

Strategia Price Action bazuje na ruchu ceny w czasie. Wykorzystuje ona wyłącznie wykres instrumentu finansowego z akcentem na świece japońskie lub słupkowe. Price Action skupia się jedynie na zachowaniu cen i dysponuje precyzyjnymi parametrami otwierania, trwania i zamknięcia pozycji.

VSA (Volume Spread Analysis)

Technika obserwacji i analizy wykresów popytu i podaży posiłkująca się badaniem zachowania wolumenu. VSA daje odpowiedź na pytanie ,,która funkcja przeważa aktualnie na rynku?" i ułatwia określenie kursu podążania ceny.

SCALPING

Strategia, w której realizowanych jest wiele transakcji w bardzo krótkim czasie (1 sekunda do 5 minut). Głównym założeniem Scalpingu jest osiąganie dużej ilości małych zysków. Zwykle inwestorzy stosujący tę technikę posiłkują się analizą fundamentalną oraz wskaźnikami RSI i MACD.

FALE ELLIOTA

Nie jest to strategia sama w sobie, lecz może stanowić jej istotny element. Według Teorii Fal Elliota ruchy rynkowe są wykonywane zgodnie ze schematem falowym. Umiejętność odczytania wskaźników powtarzających się na wykresach pozwoli przewidzieć ich ruch w przyszłości. Ważnymi komponentami są w tym przypadku: kształt, proporcje oraz czas tworzenia się fal.

Jak wybrać strategię dla siebie?

Opracowanie własnego systemu inwestycyjnego nie jest łatwym zadaniem, ale z pewnością przyniesie długofalowe korzyści. Zanim zapadnie decyzja o wyborze konkretnej strategii, warto by inwestor zastanowił się nad kilkoma ważnymi kwestiami:

1. Czy jestem odporny na stres?
2. Czy posiadam wystarczająco dużo cierpliwości?
3. Jak wiele czasu mogę poświęcić na inwestowanie?
4. Czy lepsza będzie dla mnie krótko-, czy długoterminowa strategia?
5. Jaka relacja ryzyka do zysku będzie dla mnie odpowiednia?

Przy wyborze strategii należy zwrócić uwagę na to, by przynosiła zysk przy min. 50% zawieranych transakcji oraz aby nie była ona zbyt skomplikowana.

error: Chronimy naszą treść