Opcje binarne a podatek

Korzyści majątkowe płynące z gry na opcjach binarnych są traktowane jako dochód z kapitałów pieniężnych. Dlatego każdy inwestor odprowadzający podatki w Polsce jest zobligowany do rozliczenia wszystkich dochodów uzyskanych z transakcji binarnych w przynależnym sobie urzędzie skarbowym.

Jak dopełnić formalności podatkowych?

Jako, że brokerzy opcji binarnych nie mają swoich siedzib w Polsce, cały obowiązek rozliczenia podatku od transakcji leży po stronie klienta. Wszystkie środki otrzymane z tytułu handlu na instrumentach finansowych należy więc obliczyć i odprowadzić samodzielnie. Jakie dokumenty trzeba wypełnić?

PIT 38 – jest to formularz obowiązujący podatników, którzy w danym roku podatkowym odnotowali zysk kapitałowy z tytułu operacji wykonanych na giełdzie. Tzw. podatek giełdowy występuje w formie liniowej i wynosi 19%.

PIT/ZG – to załącznik obowiązujący inwestorów pozyskujących dochód z krajów innych niż Polska. Formalnie to brokerzy mają obowiązek rozwiązać tę kwestię za swoich klientów poprzez wystawienie im formularza PIT-8C.  Obecnie jednak  żaden z brokerów nie jest zarejestrowany w naszym kraju, dlatego samodzielne uzupełnianie załącznika PIT/ZG stało się powszechną praktyką.

Powyższe formularze powinny zostać złożone do odpowiedniego Urzędu Skarbowego nie później niż do końca kwietnia nowego roku rozliczeniowego (za dochody uzyskane w poprzednim roku).

Jak poprawnie obliczyć zyski i straty?

Na każdym inwestorze ciąży obowiązek obliczenia swoich zysków i strat wynikających z handlu na opcjach binarnych. Warto zapisywać historię tradingową, ponieważ do ostatecznego rozrachunku wchodzą wszystkie dni, w których dokonywane były transakcje. Bieżące notowanie jest szczególnie pomocne w sytuacji prowadzenia konta w zagranicznej walucie – wtedy zyski i straty powinny być liczone na podstawie aktualnego, uśrednionego kursu NBP.

Dochód z transakcji na opcjach binarnych można obliczyć według następującego wzoru:

Przychód – Koszty uzyskania przychodu = Dochód

O realnym dochodzie można mówić tylko wtedy, gdy wynik tego równania jest dodatni. Niezwykle ważne, by przyswoić sobie jedną podstawową zasadę: nie łączyć przychodu z opcji binarnych z innymi, uzyskanymi w danym roku środkami z własnej działalności lub pracy na etacie.

A co w sytuacji, gdy opcje binarne nie przyniosły żadnego zysku? Formularz PIT 38 trzeba złożyć nawet wtedy, gdy inwestycja nie zaowocowała dochodem lub obciążyła grającego stratą środków. Nie istnieje co prawda opłata od  giełdowego uszczerbku finansowego, ale wykazanie go daje szansę odliczenia do 50% straty w każdym z kolejnych 5 lat.

Jeśli samodzielne wyliczenia okażą się zbyt skomplikowane, zawsze można skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Doświadczeni specjaliści obliczą wszystkie zyski i straty, a także wysokość podatku na dany rok rozliczeniowy.

I na koniec, zanim gracz zdecyduje się na rejestrację u konkretnego brokera, powinien sprawdzić czy ten ruch nie będzie wiązał się z koniecznością podwójnego opodatkowania. W większości przypadków dochód z opcji podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju inwestora. Warto to jednak skontrolować, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek, dlatego potraktuj ten post jako infomację a szczegółowych informacji szukaj w odpowiednim urzędzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

error: Chronimy naszą treść